Μεταφράσεις

White, M. (2008) H εξωτερίκευση του Προβλήματος και η Ανασυγγραφή Ζωών και Σχέσεων. Μετάλογος (13), 82-120 (μετάφραση Δ. Δανιλόπουλος, επιμέλεια Ε. Μουρελή και Φ. Τριανταφύλλου)

McLean, C., (2010) Τα Σχολεία ως Κοινότητες Αναγνώρισης. Μια Συζήτηση με τον Michael White. Μετάλογος (18), 26-54 (μετάφραση Δ. Δανιλόπουλος, Ε. Σταύρου και Π. Στέκα, επιμέλεια Ε. Μουρελή και Φ. Τριανταφύλλου)