Παρουσιάσεις

H διαμόρφωση της ταυτότητας των εφήβων
29/03/2014
Παρουσίαση στην ημερίδα των συλλόγων Καθηγητών και Γονέων & Κηδεμόνων 6oυ Γυμνάσιου Βόλου « Κατανοώντας τον κόσμο του εφήβου»

Tο χτίσιμο εμπιστοσύνης μεταξύ γονιού και παιδιού στα 3 πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση
11/04/2010
Παρουσίαση στο Δεκαήμερο Αυτισμού που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ενηλίκων Αυτιστικών Asperger και ΥΛΑ στην Αθήνα

Η αξιολόγηση του αποτελέσματος και της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας από τους πελάτες
09/04/2005
4η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Διοργάνωση: Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Μια από τις μεταμοντέρνες οπτικές στη συστημική προσέγγιση λέει ότι εμείς οι ειδικοί δεν γνωρίζουμε τι αποτελεί αιτία και λύση στις δυσκολίες των ανθρώπων που ζητάνε την συνδρομή μας. Διατηρώντας μια στάση σεβασμού, άνευ όρων θετικής θεώρησης και περιέργειας προς τις δικές τους: κοσμοθεωρίες, εμπειρίες ζωής, λύσεις που δοκίμασαν και θεωρίες τους για την αλλαγή (client’s theory of change) ακόμη και μέχρι το σημείο να φτάνουμε κάποιες φορές να είμαστε ασεβείς (irreverent) προς τις δικές μας θεωρίες, μπορούμε να τους βοηθήσουμε και να τους ενδυναμώσουμε ώστε να επιτύχουμε μαζί τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα.
Μέσα από αυτό το πρίσμα είναι εξαιρετικά σημαντική η ενεργητική αναζήτηση και χρησιμοποίηση της ανατροφοδότησης (feedback) των πελατών όσον αφορά 1) το αποτέλεσμα (outcome) και 2) την διαδικασία (process) της θεραπείας / συνεργασίας μας, αν εμείς ως θεραπευτές θέλουμε να αναγνωρίζουμε, να ενισχύουμε και να χρησιμοποιούμε την τοπική γνώση και αντίληψη των πελατών για να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων της συνεργασίας μας.
Η αξιολόγηση του αποτελέσματος και της διαδικασίας της συνεργασίας από τους ίδιους τους πελάτες (client rated measures) έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την δική μας αξιολόγηση (expert rated measures). Η ενσωμάτωση και η χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική, βοηθάει: α) στην παραμονή των πελατών στη συνεργασία για μακρότερο χρονικό διάστημα (αποτρέπει τον πρόωρο τερματισμό) μέσα από την διόρθωση τυχόν προβλημάτων στην θεραπευτική σχέση, β) στην επίτευξη καλύτερων εκβάσεων σε μικρότερο αριθμό συνεδριών και επομένως, γ) στη βελτίωση της σχέσης κόστους / οφέλους των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Η Κλίμακα Εκτίμησης Αποτελέσματος (Outcome Rating Scale) και η Κλίμακα Εκτίμησης Συνεδρίας (Session Rating Scale) είναι πολύ απλές, φιλικές προς τον πελάτη και απαιτούν ελάχιστο χρόνο για την συμπλήρωση και την ερμηνεία τους.

Δείτε εδώ όλη την παρουσίαση: Η αξιολόγηση του αποτελέσματος