Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία σύμφωνα με τις μεταμοντέρνες της εκδοχές θεωρεί τον πελάτη ως την κυριότερη πηγή λύσεων για τα προβλήματά του και ως πρωταγωνιστή και διευθυντή στο ‘χορό’ της ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

Μακροχρόνιες μελέτες έχουν δείξει πως το 80% των πελατών που έκαναν ψυχοθεραπεία είναι καλύτερα από όσους δεν έκαναν (Asay & Lambert, 1999, Wampold 2001 όπως αναφέρονται από τους Duncan, Miller & Sparks στο ‘Heroic Client’, 1η έκδοση, 2004, σελ.9).

Η θέση που με εκφράζει όσον αφορά το δικό μου ρόλο σε αυτό το ‘χορό’ είναι αυτή του ‘μη γνωρίζοντος ειδικού’. Προτιμώ να δίνω προνόμιο στη γνώση, την εμπειρία και τις ιδέες του πελάτη για τη βελτίωση της ζωής και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του και να συμβάλλω σε αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τις δικές μου ιδέες με πολλή προσοχή και σεβασμό, αναγνωρίζοντας έτσι την ειδική γνώση του πελάτη για τη δική του ζωή.