Δημοσιεύσεις

Δανιλόπουλος Δ. (2020) Η εμπιστοσύνη ξεπερνά το φόβο: Διευκολυμένη από τα ιπποειδή αφηγηματική πρακτική Μετάλογος, Περιοδικό Συστημικής Θεραπείας, τεύχος 36

Στο άρθρο περιγράφεται η προσωπική διαδρομή που οδήγησε τον συγγραφέα να
συμπεριλάβει ιδέες από την αφηγηματική θεραπεία, τη διαπροσωπική νεύρο-βιολογία και τη θεραπευτική ιππασία στην τρέχουσα εθελοντική εργασία του με την διευκολυμένη από τα άλογα αφηγηματική πρακτική. Παρουσιάζονται οι ιδέες και οι πρακτικές που συνδέουν θεωρητικές οπτικές με προσωπικούς αναστοχασμούς των ανθρώπων και παρατηρούμενες αλλαγές στη συμπεριφορά και τις σχέσεις με τα άλογα. Περιγράφονται συζητήσεις αλλά και μη λεκτικές αλληλεπιδράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή συνδέσεων με ασφάλεια και εμπιστοσύνη, καθώς και θετικές και ενδυναμωτικές εμπειρίες για τους εμπλεκόμενους ανθρώπους και άλογα. Μέσα από στιγμές μοναδικών εκβάσεων αποκαλύπτονται (με τρόπους λεκτικούς και μη) και καταγράφονται αόρατες, μη ειπωμένες ιστορίες για να διευκολύνονται προτιμώμενες αλλαγές.

Δανιλόπουλος Δ. (2016) Η Ντροπή και τα κικίπο. Μετάλογος, Περιοδικό Συστημικής Θεραπείας, τεύχος 30

Το άρθρο αφορά στη συνεργασία με ένα παιδί που η ντροπή το δυσκόλευε να μιλάει σε ξένους και στο σχολείο. Θέτοντας ερωτήματα κοντινά στην εμπειρία του παιδιού και των οικείων του και υιοθετώντας μια στάση αποκεντρωμένου αλλά με επιρροή και μη γνωρίζοντος ειδικού, ο θεραπευτής προσπάθησε να διευκολύνει την ανα-συγγραφή της ζωής και των σχέσεων του παιδιού και των οικείων του. Μέσα από τη γνωστή, ορατή και «κυρίαρχη ιστορία» της ντροπής, αναδύεται η εναλλακτική ιστορία με τη χρησιμοποίηση των αφηγηματικών πρακτικών της εξωτερίκευσης του προβλήματος και της αποδόμησης των παραγόντων που το υποστηρίζουν και των επιρροών του. Είναι εναλλακτική γιατί μέχρι την αρχή της συνεργασίας ήταν αποσπασματική και αόρατη (σε σχέση με την κυρίαρχη ιστορία) ενώ στη συνέχεια έγινε συνεκτική, πλούσια και προτιμώμενη. Η ιστορία αυτή μιλάει για την αντίσταση στη ντροπή και την παροχή βοήθειας προς άλλα παιδιά μέσα από παιχνίδια και ιστορίες. Η συνεργασία ενημερωνόταν και προσαρμοζόταν ανάλογα με την ανατροφοδότηση από τη μητέρα και το παιδί όσον αφορά τη διαδικασία και την έκβασή της.

Danilopoulos, D. (2011) Rooftop dreams: Steps during a rite of passage from a life dominated by the effects of drugs and abuse to a ‘safe and full of care’ life. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (2), 40-50

Told through the perspectives of his private practice work, and as a student in a graduate narrative therapy course, this article traces the author’s incorporation of narrative ideas and practice in working with issues of drugs and abuse with a young man in Greece. By drawing on the narrative ideas of the migration of identity, and the absent but implicit, and employing the practices of outsider-witness conversations and therapeutic documents, the author assisted the young man to renegotiate his relationship not only with drugs and abuse, but also with his grandmother, and create a space for new
directions in life.