Διδασκαλία

Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος του 2003 Συμμετείχα ως κύριος εισηγητής στο σεμινάριο ‘ΣΤΕΡΞΙΣ’ για την εξειδίκευση Εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε από τον Δημοτικό Οργανισμό Υγείας και Κοινωνικών θεμάτων του Δήμου Βόλου και από τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρία «Το Εργαστήρι», με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για την σχολική ενσωμάτωση, την αποτελεσματική εκπαίδευση και την κοινωνική αποδοχή νοητικά υστερούντων ατόμων.

2010 και 2012 Εισηγήσεις με θέμα ‘Διευκολυμένη από τα ιπποειδή εκπαίδευση / συμβουλευτική / ψυχοθεραπεία’ στο μάθημα «Προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής σε Συγκεκριμένα Ζητήματα και Πληθυσμούς» στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2011 – 2014 Εισηγητής σε  διήμερα εισαγωγικά σεμινάρια Αφηγηματικής Θεραπείας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργανώνεται στην Ελλάδα από το ΙΑΨ και το Dulwich Centre που έγιναν σε Θεσσαλονίκη,  Αθήνα,  Αλεξανδρούπολη και Βόλο.

2016 Εισήγηση και εργαστήριο με θέμα «Αφηγηματική Θεραπεία & Θεραπευτική Ιππική» στο πλαίσιο σεμιναρίου που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον ψυχολόγο και εκπαιδευτή συντονιστών Θεραπευτικής Ιππασίας Νιχάντ Ιμπραήμ.

2017 Εισήγηση και εργαστήριο με θέμα «Εισαγωγή στην χρήση της Αφηγηματικής Θεραπείας σε ένα πλαίσιο Θεραπευτικής Ιππικής» στο module 3 του εκπαιδευτικού προγράμματος του Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (ΣΘΙΕ) σε συνεργασία με την Γερμανική Ομοσπονδία Θεραπευτικής Ιππασίας – Deutsches Kuratorium fur Therapeutisches Reiten e.V (DKThR) «Ειδικός στην Ψυχοεκπαιδευτική Παρέμβαση με τα Άλογα» – «Specialist for Psycho-educational Therapy with Horses», που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 21-25 Μαΐου 2017.