Αφηγηματική θεραπεία

Σύμφωνα με την αφηγηματική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και είναι οι ειδικοί της δικής τους ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες για την αφηγηματική θεραπεία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής (Ι.Α.Ψ.)